Sercem Gdańska od zawsze jest Stocznia Cesarska.
To historyczne miejsce jest niezwykle ważne dla naszego dziedzictwa narodowego. Stocznia jest kolebką „Solidarności”, strajków pracowniczych i walki o niezależność, wolność słowa i sprawiedliwość społeczną.

Stocznia

Cesarska

-

Formiernia

To tutaj 31 sierpnia 1980 podpisano Porozumienia Gdańskie, na mocy których utworzono NSZZ „Solidarność”. Było to pierwsze pokojowe zwycięstwo nad komunizmem, a zarazem początkiem drogi do suwerenności i wolności Polski.
W Stoczni Cesarskiej wykonaliśmy pomiary i skanowanie laserowe budynku Formierni - działu odlewni, w którym wykonuje się formy odlewnicze.

A

n

i

m

a

c

j

a

Dzięki uzyskanej chmurze punktów stworzyliśmy model 3d tego obiektu. Przygotowaliśmy także pełną dokumentację 2d zawierającą rzuty, przekroje i elewacje.
Stocznia Cesarska jest od kilku lat rewitalizowana, a odnowione budynki i dobrze zagospodarowany teren przyciąga artystów, turystów i mieszkańców.

M

o

d

e

l

3

D