To jedna z najmniejszych parafi w archidiecezji łódzkiej, licząca niespełna tysiąc wiernych. Ten obecnie zabytkowy kościół został wystawiony w pocz. XVI w.

Parafia

Świętego

Floriana

w

Domaniewie

Po zeskanowaniu całego kościoła, na podstawie uzyskanej chmury punktów możliwe było stworzenie aktualnej dokumentacji architektonicznej - rzutów, przekrojów i rysunków elewacji.

A

n

i

m

a

c

j

a

Ta dokumentacja była niezbędna dla parafii do uzyskania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury w ramach Programu Ochrony zabytków i Dziedzictwa Narodowego na renowację i rekonstrukcję drewnianej podłogi prezbiterium wraz z fragmentem nawy głównej.

C

h

m

u

r

a

P

u

n

k

t

ó

w