Polskie Zakłady Zbożowe "PZZ" w Krakowie S.A. to jeden z największych producentów mąki pszennej w kraju.

Młyn

Polskich

Zakładów

Zbożowych

"PZZ"

Budynek produkcyjny znajdujący się przy alei Jana Pawła II w Krakowie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

A

n

i

m

a

c

j

a

Ten wielkopowierzchniowy obiekt został przez nas zeskanowany, co posłużyło do stworzenia dokumentacji 2D - rzutów i przekrojów, a także na podstawie chmury punktów powstał model 3D młyna.

C

h

m

u

r

a

P

u

n

k

t

ó

w