Kościół pw. Wszystkich Świętych znajdujący się przy placu Grzybowskim w Warszawie to świątynia szczególna poprzez swoją historię, ściśle związaną z dziejami dwóch narodów – polskiego i żydowskiego. Jest to również największa warszawska świątynia.

Kościół

Wszystkich

Świętych

Dzięki zeskanowaniu elewacji kościoła i wnętrz wraz z wszystkimi jego poziomami stworzyliśmy opracowanie 2D - rzuty, przekroje i rysunki elewacji.

A

n

i

m

a

c

j

a

Również na podstawie chmury punktów powstał szczegółowy model więźby dachowej.

C

h

m

u

r

a

P

u

n

k

t

ó

w