Kościół św. Aleksandra na placu Trzech Krzyży w Warszawie powstał w latach 1819-1825. Został zburzony podczas Powstania Warszawskiego, a po wojnie, w latach 50. XX wieku odbudowany według pierwotnego projektu, pozostawiając kościół dolny.

Kościół

Świętego

Aleksandra

w

Warszawie

Po zeskanownaiu całości kościoła stworzyliśmy dokumentację architektoniczną - rzuty dolnego i górnego kościoła, wraz z przekrojami i elewacjami.

C

h

m

u

r

a

P

u

n

k

t

ó

w