W tym gotyckim kościele w Montmorency pod Paryżem wykonaliśmy skanowanie laserowe oraz modele 3d krypty i nagrobków dwóch wybitnych Polaków– Jana Ursyna Niemcewicza oraz Karola Kniaziewicza.

Kolegiata

Św.Marcina

w

Montmorency

Powstała w tym miejscu słynna polska emigracyjna nekropolia zwana także panteonem polskiej emigracji. Na tym cmentarzu pochowano później ks. A. J. Czartoryskiego, Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida i wielu, wielu innych.

Inwentaryzacja nagrobków obejmowała skanowanie laserowe krypty i nagrobków bohaterów Wielkiej Emigracji znajdujących się w Kolegiacie.

A

n

i

m

a

c

j

a

Na podstawie uzyskanej chmury punktów możliwe było stworzenie aktualnej dokumentacji architektonicznej - rzutów, przekrojów i rysunków elewacji.

Dzięki uzyskanej dokumentacji możliwe było rozpoczęcie renowacji i konserwacji nagrobków Jana Ursyna Niemcewicza oraz Karola Kniaziewicza.

A

n

i

m

a

c

j

a

Nad pracami restauracyjnymi nagrobków czuwa Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji – organizacja, która od ponad 180 lat sprawuje pieczę nad polskimi nekropoliami i śladami materialnymi obecności Polaków nad Sekwaną.

M

o

d

e

l

3

D