Na zlecenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wykonaliśmy pomiary skanerem laserowym w jednym z ważniejszych obiektów sakralnych w Krakowie – w Bazylice Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu.

Bazylika

Świętego

Franciszka

z

Asyzu

Kilkaset skanów wraz ze zdjęciami i połączoną chmurą punktów posłużyło do wykonania dokładnej wizualizacji Bazyliki i przedstawienia jej w formie krótkiej animacji.

A

n

i

m

a

c

j

a

Na podstawie uzyskanej chmury punktów możliwe było stworzenie aktualnej dokumentacji architektonicznej - rzutów, przekrojów i rysunków elewacji.

C

h

m

u

r

a

P

u

n

k

t

ó

w